Η εταιρία
Η Εταιρία Μελετών «ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ Ε.Ε.», εδρεύει στο Βόλο και λειτουργεί με τη σημερινή μορφή από το 1997, ενώ προηγουμένως, από το 1985, τα βασικά στελέχη της συνεργάζονταν ως διακεκριμένα Γραφεία Μελετών, συστεγασμένα σε μόνιμη βάση. Στην πορεία πλαισιώθηκε από νέους μελετητές, ώστε να δημιουργηθεί ένα σχήμα με αυξημένες και υψηλού επιπέδου δυνατότητες.
περισσότερα
Η εταιρία
Εταιρία Μελετών «ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ Ε.Ε.»
από το 1985 στο Βόλο
περισσότερα

Τελευταία Νέα