Δοκιμαστική Λειτουργία «ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ» στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Διαγραμμάτων

02.10.2019
Δοκιμαστική Λειτουργία «ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ» στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Διαγραμμάτων

Από την 01/10/2019 προστίθεται στην ενότητα «ΘΕΑΣΗ» της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων η επιλογή «Αναφορά Σύγκρισης».

Η «Αναφορά Σύγκρισης» είναι μια νέα  λειτουργία ελέγχου που παράγεται από το σύστημα για τις περιοχές του Κτηματολογίου. Περιέχει συγκριτικά στοιχεία της γεωμετρίας των ακινήτων του υποβληθέντος διαγράμματος  σε σχέση με την τρέχουσα κτηματολογική βάση. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται τόσο σε μορφή κειμένου όσο και σε ψηφιακή διανυσματική μορφή (SHP).

Σκοπό έχει, μαζί με τους λοιπούς ελέγχους του συστήματος,  να συνεπικουρήσει τους μηχανικούς στις εργασίες σύνταξης των διαγραμμάτων τους, τοπογραφικών και γεωμετρικών μεταβολών, προκειμένου να είναι τεχνικά εφαρμόσιμα στη χωρική βάση του κτηματολογίου.

Θα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία έως την έναρξη  ισχύος της προβλεπόμενης στο νόμο Ν. 4602/19 Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΝ, με τη  οποία ο συντάκτης μηχανικός θα έχει την υποχρέωση να δηλώνει στα διαγράμματα των δικογράφων  την τεχνική εφαρμοσιμότητα και δεκτικότητα της εισαγωγής τους στην τηρούμενη κτηματολογική βάση.

Αποτελέσματα και παρατηρήσεις από τις δοκιμές μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Professionalservices@ktimatologio.gr


http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx?id=542