Επικοινωνία

ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ Ε.Ε.
Τηλ: 24210-37922, 24210-32860
Fax: 24210-38138
Email: info@provoliki.gr

Κοραή 102 - Γαζή
Τ.Κ 38333
Βόλος Μαγνησίας

Φόρμα Επικοινωνίας

Προσβασιμότητα στον Ιστό (Web Accessibility) σημαίνει ότι άτομα με όλες τις ικανότητες αλλά και άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να περιηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το διαδικτυακό περιεχόμενο. Η δυνατότητα αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής και της ηλεκτρονικής πληροφορίας από οποιονδήποτε κατοχυρώνεται τεχνικά και νομικά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.