Εταιρία

Η Εταιρία Μελετών «ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ Ε.Ε.», εδρεύει στο Βόλο και λειτουργεί με τη σημερινή μορφή από το 1997, ενώ προηγουμένως, από το 1985, τα βασικά στελέχη της συνεργάζονταν ως διακεκριμένα Γραφεία Μελετών, συστεγασμένα σε μόνιμη βάση. Στην πορεία πλαισιώθηκε από νέους μελετητές, ώστε να δημιουργηθεί ένα σχήμα με αυξημένες και υψηλού επιπέδου δυνατότητες. 

Έχει ως κύρια αντικείμενα την εκπόνηση Μελετών Έργων Υποδομής και πιο συγκεκριμένα, κυρίως Κτηματολογίου, Τοπογραφίας, Συγκοινωνιακών Έργων, Πολεοδομίας, Χωροταξίας, Υδραυλικών, Γεωτεχνικών, Περιβάλλοντος, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητα στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S) αλλά και των Χαρτογραφήσεων. 

Η καταξιωμένη στο χώρο λειτουργία της εταιρίας, στηρίζεται στην πολύχρονη ειδική εμπειρία των βασικών στελεχών της και την εξειδίκευση των μονίμων συνεργατών, επιπλέον δε, στον υπερσύγχρονο εξοπλισμό σε μηχανήματα και λογισμικό. Επιπρόσθετα, διαθέτει επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο στη σύγχρονη τεχνολογία. 

Συνολικά η εταιρία ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ Ε.Ε. καλύπτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για εκπόνηση τεχνικών μελετών αφενός και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου αφετέρου, ενώ είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητών (ΓΕΜ) με αρ.477 και έδρα το Βόλο, με δραστηριότητες όμως, σε όλη την Ελλάδα. Από το Νοέμβριο του 2010 η εταιρία έχει πιστοποιηθεί, για το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που εφαρμόζει, σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2008.