Πτήσεις Drone για την Κτηματογράφηση της Σκοπέλου

07.05.2018

Τον Μάρτιο του 2018 ολοκληρώθηκε η αποτύπωση με Φωτογραμμετρικές μεθόδους όλων των οριοθετημένων οικισμών της Σκοπέλου. Παρήχθη ορθοφωτοχάρτης, τρισδιάστατο νέφος σημείων και 3D μοντέλο. Σε συνάρτηση με επιτόπιες μετρήσεις φωτοσταθερών - σημείων ελέγχου εδάφους, δημιουργήθηκε ένα πλήρες μωσαϊκό από το οποίο θα παραχθεί το Προκαταρκτικό Κτηματογραφικό Υπόβαθρο της Α' φάσης του έργου.