Συνεργάτες

Δεμιρίδης Γεώργιος
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.


Γεραγά Ολυμπία
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.


Ντρίτσος Ευάγγελος
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.


Δεμιρίδης Νικόλαος
Dr Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Συγκοινωνιολόγος E.N.P.C.


Παπασπύρου Πέτρος
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
MSc Γεωπληροφορικής - GIS Ε.Μ.Π.


Σγούρας Τριαντάφυλλος
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Θ.


Παυλίδου Ειρήνη
Πτυχ. Πολιτικών Έργων Υποδομής Τ.Ε.Ι. Αθηνών


Κωτίδης Απόστολος
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Θ.
MSc Πληροφοριακά Συστήματα


Στασινός Ιωάννης
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.


Σούκιας Αθανάσιος
Μηχανικός Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής