​​​​​​​Το νέο γεωευρετήριο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

09.11.2017

Η Πύλη προσφέρει την δυνατότητα εύρεσης και παραγγελίας γεωγραφικών υλικών που παράγει και διαχειρίζεται η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού σε ψηφιακή και αναλογική μορφή.
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη εδώ.