​​​​​​​Το νέο γεωευρετήριο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

09.11.2017

Η Πύλη προσφέρει την δυνατότητα εύρεσης και παραγγελίας γεωγραφικών υλικών που παράγει και διαχειρίζεται η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού σε ψηφιακή και αναλογική μορφή.
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη εδώ.

Προσβασιμότητα στον Ιστό (Web Accessibility) σημαίνει ότι άτομα με όλες τις ικανότητες αλλά και άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να περιηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το διαδικτυακό περιεχόμενο. Η δυνατότητα αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής και της ηλεκτρονικής πληροφορίας από οποιονδήποτε κατοχυρώνεται τεχνικά και νομικά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.